Categories

Specials

 • Buzeqesh

  Një nga librat më të famshëm në botë...

  900 Lekë -10% 1 000 Lekë

List of products by supplier: Logos - A

per page
Showing 1 - 32 of 270 items
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Përmbledhje e pyetjeve më të rëndësishme për shtyllat kryesore të besimit islam dhe shtrirjen shoqërore të tij.

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Rrëfim i shkëlqyeshim që mund të shërbejë si shembull për kryerjen e detyrave nga fëmijët.

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Një studim i thellë dhe i hollësishëm i jetës dhe veprës së kolosit të kelamit/apologjetikës islame Imam Maturidiut. Vepra në hollësi diskuton jetën e Imam Maturidiut, paraqet themelet epistemologjike të mësimeve të tij dhe jep argumente të thukëta në lidhje me konceptin e monoteizmit, kozmologjisë, ontologjisë së universit dhe të ngjashme.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Kjo vepër paraqet një tekst të vëllimshëm, një doracak të veçantë për të kuptuar një pjesë ekzotike e plot energji të botës, për të cilën janë krijuar stereotipa të ekzagjeruar; një gjeografi e trazuar ku mbizotëron çrregullimi, konfuzioni dhe anarkia. Dy profesorët, njëri nga Universiteti Fraser dhe tjetri nga Victoria, shqyrtojnë thellësisht Lindjen e...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  350 Lekë In Stock

  Një libër poetik, përmbajtja e së cilës mëton ta nxjerr në pah të vërtetën, si diçka sublime. Autorja, përmes vargjeve, shpreh një ngrohtësi, por edhe dhembje në rrugëtimin e saj drejt të vërtetës.

  350 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 500 Lekë In Stock

  Një studim shumë i rëndësishëm rreth Imam Maturidiut dhe maturidizmit. Autori ofron një gamë të gjerë interesimesh, si në aspektin metodologjik, ashtu edhe në atë përmbajtjesor e konceptual. Ky libër është një titull shtesë në sirtarin e botimeve që flasin mbi jetën dhe veprimtarinë e kolosit të madh të Ehli Sunetit, Imam Maturidiu.

  2 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Antologji me shembuj përfaqësues nga periudhat kryesore të zhvillimit të letërsisë turke, duke filluar nga periudha paraislame e deri më sot.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 300 Lekë In Stock

  Pasqyrë analitike artistike dhe estetike e objekteve më të rëndësishme të kulturës fetare dhe botërore të myslimanëve duke filluar nga Qabeja.

  2 300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Vepra përshkruan arratisjen nga Perëndimi si pasojë e një aventure dëshpëruese të intelektualëve të periudhës së Tanzimatit, të shkëputur nga kultura dhe qytetërimi vetjak.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  3 500 Lekë In Stock

  Dhuna është një temë që është e pranishme në të gjitha mediumet dhe diskutimi mbi praninë dhe ndikimin e dhunës në to gjithmonë ka qenë aktual, sidomos me paraqitjen e mediumeve të reja, në të cilën ajo ishte, të paktën në fillim, kryesisht në një dritë negative. Ky libër synon të ofrojë pikërisht një trajtesë mbi praninë e dhunës në mediume.

  3 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Autori bën fjalë për një rend të ri në një botë të çmagjepsur, se a është e mundur një paqe e re botërore, për botën islame në grackën e përçarjes mendore, për përvojën e Turqisë me krizat humanitare, për ndryshimin e ekuilibrave në Lindjen e Mesme, për Turqinë e së ardhmes, por edhe për shumë segmente tjera, të cilat do të tërheqin vëmendjen e çdo lexuesi.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Vepër që i kushtohet jetës dhe veprimtarisë së njërit ndër figurat markante të lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, Hasan Bilallit, përndryshe bashkëveprimtarit të Azem Maranës. Kjo monografi ka përplot shënime, dokumente arkivore e procesverbale të ndryshme që i referohen kohës kur veproi Hasan Bilalli. Vepra përmbush një zbrazëtirë të madhe, sepse...

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Edhe një vepër në fushën e Akaidit për bazat e besimit në Islam nga një penë brendashqiptare.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Profesori i Filozofi & Psikologjisë Ajdën në këtë vepër përpiqet të bëjë një ri-interpretim të tërësisë së rezultateve kulturore - nga ëndrrat deri te feja, përmes Filozofi & Psikologjisë dhe moralit gjë që e ndryshon vetë kulturën duke i dhënë asaj fuqinë e vetë-reflektimit. Me zbatimin përmbledhës të kritikës së dyshimit demaskohet kuptimi i...

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  350 Lekë In Stock

  Në botën islame është duke u zhvilluar një rizgjim islam gjithë-përfshirës. Ky rizgjim islam është një fenomen pozitiv dhe i bekuar, që shënon vigjilencën e Umetit islam, rizgjimin nga pakujdesia e tij, vetëdijesimin, krenarinë me fenë, punën e palodhshme për dalje nga prapambetja, çlirimin nga pasojat mendore dhe jetësore. Ky rizgjim njihet me emrin...

  350 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  950 Lekë In Stock

  Një qasje krahasuese e teksteve të shenjta të Biblës dhe Kuranit me arritjet shkencore bashkëkohore me qëllim të dokumentimit të autenticitetit të tyre.

  950 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Një vepërmonumentale që flet mbi jetën dhe veprimtarinë kolosale të kryejuristit të madh, Ebu Hanifes. Një vepër që mbulon nevojat e myslimanëve të hapësirës shqiptare për tu njoh me këtë vigan që la gjurmë të pashlyera në analet e Historisë së jurisprudencës islame.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një vepër e rëndësishme nga fusha e estetikës (estetika Filozofi & Psikologjike ose Filozofi & Psikologjia e artit), përmes së cilës autori i qaset veprës artistike nga pikëpamja e estetikës, respektivisht shqyrtohet vendi i veprës artistike në estetikën nga gjysma e dytë e shekullit XX.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Një përmbajtje sa e veçantë aq edhe e rëndësishme për të mësuar diç më tepër për jetën e Pejgamberit a.s. Padyshim se bëhet fjalë për një libër, i cili ju ka munguar dhe nga i cili do të mësoni të vërtetën e jetës dhe misionit të Pejgamberit a.s.

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Libër me larmi të çështjeve, thjeshtësi të shprehjes, qetësi të komunikimit, me stil tërheqës si dhe me intimitet përfshirës. 

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Një rrëfim fantastik, i ngrohtë dhe i pranueshëm që nga faqet e para. 

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Monoteizmi, pejgamberia dhe udhëheqësia e shtetit janë tre parimet, të cilat autori në këtë vepër i përpunon si baza të sistemit ligjor dhe politik të Islamit.

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 100 Lekë In Stock

  Studimet sufiste muslimane sot në Perëndim nuk mund të imagjinohen pa figurën e Imam Gazaliu. Kjo vepër përshkohet me analiza brilante të ajeteve kuranore dhe haditheve pejgamberike, por edhe të trashëgimisë deri në ditët e tij.

  1 100 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Shënime të këndshme dhe domethënëse, mbase Filozofi & Psikologjike, nga situata të ndryshme që i mundësojnë lexuesit të farefisnohet me të vërtetën.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Një studim i veçantë mbi njohjen objektive të rolit të Islamit, gjegjësisht shtypit fetar që ka luajtur në aspektin e formimit të drejtë islam, kulturor, arsimor, shoqëror e kombëtar të shqiptarëve të Kosovës dhe më gjerë.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Libër mbi çështjet identitare, format e ndryshme të identitetit kolektiv (qytetar, politik), etnik dhe kombëtar dhe raportet e tyre të ndërsjella. Autorja vë në dukje se identiteti është një cilësi qenësore e ekzistencës njerëzore, që nuk nënkupton vetëm mbijetesën e thjeshtë, por shënon njerëzoren e individit, si individualitet i veçantë.

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Një rrëfim i gjatë fantastiko - shkencor, nga të rrallët në letërsinë shqipe për të rinjtë.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një libër me ese, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me trajtimin e fenomenit të globalizimit. 

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Biseda të thella sufike në trajtë të komenteve të tregimeve dhe simbolikës së Mesnevi-së së Mevlana Xhelaluddin Rumiut.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Titulli i librit aludon në interpretimin e teksteve themelore të Islamit dhe atyre interpretuese, domethënë diskursin teologjik islam, duke u mbështetur në analiza që rezultojnë nga deduktimet e kritikës moderne.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Një tekst origjinal për Shkupin e dikurshëm. Krahas bibliografisë ekzistuese, autori në rreshtat e këtij libri e ka inkuadruar edhe traditën shekullore gojore në lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur në qytetin e Shkupit. Autori ka përfshirë aspekte të jetës shoqërore në qytetin e Shkupit, duke filluar nga lashtësia e deri në periudhën kur ai ka jetuar dhe...

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Një vepër monumentale e sociologut të famshëm francez, Jean Baudrillard, i cili konstaton se konsumi si një mit i ri fisnor, është shndërruar në moralin e botës tonë aktuale. Sipas tij, pikërisht konsumi është duke shkatërruar bazat e qenies njerëzore. Pikërisht Baudrillard analizon rrezikun që e has njerëzimi. Libri iu rekomandohet studiuesve të...

  250 Lekë
  In Stock
Showing 1 - 32 of 270 items