Categories

Specials

List of products by supplier: Logos - A

per page
Showing 1 - 32 of 39 items
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Rrëfim i shkëlqyeshim që mund të shërbejë si shembull për kryerjen e detyrave nga fëmijët.

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Antologji me shembuj përfaqësues nga periudhat kryesore të zhvillimit të letërsisë turke, duke filluar nga periudha paraislame e deri më sot.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  950 Lekë In Stock

  Një qasje krahasuese e teksteve të shenjta të Biblës dhe Kuranit me arritjet shkencore bashkëkohore me qëllim të dokumentimit të autenticitetit të tyre.

  950 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Një përmbajtje sa e veçantë aq edhe e rëndësishme për të mësuar diç më tepër për jetën e Pejgamberit a.s. Padyshim se bëhet fjalë për një libër, i cili ju ka munguar dhe nga i cili do të mësoni të vërtetën e jetës dhe misionit të Pejgamberit a.s.

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Shënime të këndshme dhe domethënëse, mbase Filozofi & Psikologjike, nga situata të ndryshme që i mundësojnë lexuesit të farefisnohet me të vërtetën.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Një rrëfim i gjatë fantastiko - shkencor, nga të rrallët në letërsinë shqipe për të rinjtë.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Një tekst origjinal për Shkupin e dikurshëm. Krahas bibliografisë ekzistuese, autori në rreshtat e këtij libri e ka inkuadruar edhe traditën shekullore gojore në lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur në qytetin e Shkupit. Autori ka përfshirë aspekte të jetës shoqërore në qytetin e Shkupit, duke filluar nga lashtësia e deri në periudhën kur ai ka jetuar dhe...

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Përmbledhje e përrallave dhe fabulave të lezetshme për filloristët.

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Çështë Perandoria Osmane? Cilat janë institucionet e kësaj perandorie. Çfarë kuptimi ka kjo perandori? Në këto pyetje dhe në shumë të tjera përgjigjet Historiani i shquar turk Ortaylë, i cili në këtë vepër flet për sulltanët, pallatet, mënyrën e qeverisjes, lagjet, veprat monumentale, për identitetin e osmanliut etj. Autor fton lexuesin që ta rizbulojë...

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  350 Lekë In Stock

  Çraport mund të ketë mes një mendimtari postmodern frëng dhe një sufiu të shekullit XIII? Sa fort mund ti ngjajnë kundërvëniet sufiste ndaj racionalitetit në mendimin islam mesjetar qëndresës bashkëkohore, dekonstruktive, ndaj arsyes dhe projektit të Iluminizmit? Ky libër ofron një hulumtim të këtyre çështjeve.

  350 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 300 Lekë In Stock

  Një fjalor i rëndësishëm për gjuhësinë shqipe, por njëkohësisht edhe për zoologjinë dhe botanikën.

  2 300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Vëllimi i shtatë i ligjëratave të përfshira në librin Dyzet net autori na sjell ligjëratat e tij rreth ajeteve, duke filluar nga surja Mearixh e deri tek surja Tahrim, të cilat ligjërata karakterizohen me një gjuhë shumë të kuptueshme, por edhe të ilustruar më shumë shembuj nga përditshmëria jonë.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Autori në këtë vepër flet për disa nga nocionet kuranore dhe përkthimin e tyre në gjuhën shqipe duke iu referuar versionit të përkthimit të Kuranit nga i ndjeri Sherif ef. Ahmedi. Ky libër tejmase u shërben studiuesve të Islamit teologëve dhe masës së gjerë myslimane.

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 800 Lekë In Stock

  Vepra studion haremin në Perandorinë Osmane dhe përqendrohet në dy tema kryesore: në strukturën e familjes e të marrëdhënieve gjinore në Perandorinë Osmane dhe në natyrën e sovranitetit Osman. 

  1 800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  350 Lekë In Stock

  Një libër, përmes të cilit autori u përgjigjet të gjithë atyre të cilët padrejtësisht i përshkruajnë Islamit lloj-lloj akuzash. Kjo vepër, pa dyshim, zbulon njohuri të reja për lexuesin shqiptar, sepse autori me një gjuhë elokuente jep sqarime dhe argumente të bollshme që e nxjerrin në pah të vërtetën mbi Islamin.

  350 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Vepra bën fjalë për zhvillimin Historik, veprat burimore dhe temat kyçe të akaidit dhe kelamit. 

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një përpjekje që studimet për periudhën osmane të vendosen në binarë të mirëfilltë, të bëhen studime pa paragjykime, siç ishte koha dhe bota. Synimi është të mënjanohen mitet dhe legjendat nga e vërteta Historike.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Mendimtari Sejjid Hussein Nasr në këtë vepër e cila është e përkthyer në shumë gjuhë të botës synon të nxjerr në pah, natyrën e shkencës islame, mënyrën se si duhet studiuar ajo dhe raportin mes Islamit e shkencës në përgjithësi.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 400 Lekë Out of stock

  Dëshmi në lidhje me vrasjet, keqtrajtimet, torturat ndaj popullsisë myslimane të Ballkanit nga ana e Bullgarisë, Serbisë dhe Malit të Zi, të ndihmuara nga idetë pansllaviste ruse.

  1 400 Lekë
  Add to cart More
  Out of stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Një libër modest por i mjaftueshëm në lidhje me parimet themelore të metodologjisë së hulumtimit në shkencat islame.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Shkrimet përmbledhura në këtë libër nuk janë shënime udhëtimi. Në fakt janë shënime të hedhura në fletore, të cilën autori është përpjekur ta mbush në çdo hap që ka bërë ai, përfshi këtu edhe Shkupin, Kosovën, Shqipërinë...

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Udhëtimi i përbashkët me Orhanin është mënyra përmes së cilës autori na njeh me botën e fëmijëve. 

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 900 Lekë In Stock

  Orientalizmi është një dukuri ideore, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në mendimin dhe letërsinë arabe në të kaluarën dhe sot. Në të kaluarën orientalizmi i mori shkencat dhe artet nga arabët dhe i dërgoi në Perëndim. Kurse sot orientalizmi i mori mendimet, teoritë dhe idetë e standardizuara perëndimore për ti ngulitur në kulturën arabe, çka...

  1 900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Al Faruqi, filozof palestinezoamerikan, një autoritet në religjionin krahasues dhe një nga dijetarët e mëdhenj myslimanë të shekullit XX. Në këtë vepër ai paraqet kuptimin dhe mesazhin e Islamit në komunitetin më të gjerë botëror. Al Faruqi jo vetëm që e shpjegon Islamin si besim dhe veprim shpirtëror, por edhe përvojën e madhe mbi Islamin.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 600 Lekë Out of stock

  Një kryevepër intelektuale: e guximshme, me forcë imagjinate dhe provokuese. Një punë themelvënëse, që do ta revolucionojë të kuptuarit e punëve ndërkombëtare nga ana jonë. Një nga librat më të rëndësishëm që kanë dalë prej kohës së përfundimit të luftës së ftohtë.

  1 600 Lekë
  Add to cart More
  Out of stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Një libër i jashtëzakonshëm, në të cilin trajtohet çështja se si udhëhiqen dhe si mashtrohen njerëzit dhe popujt, pa qenë të vetëdijshëm për këtë. Një rrëfim për prijësit, pas të cilëve nuk mbetet asnjë gjurmë gjaku, por jo më pak të rrezikshëm, sepse ata nuk vrasin trupin ata lëndojnë shpirtin.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Libri është një rrëfim me përmbajtje të jashtëzakonshme për shkurtabiqin Karlson dhe shokun e tij, Picirukun.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një doracak mbi rrjedhën e Islamit gjatë Historisë. Libër ky i cili i mbulon nevojat e një myslimani, të cilët i mungon dija për fenë e tij, dhe mjaftueshëm për nevojat e një jomyslimani i cili për Islamin nuk ka njohuri.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Një libër brilant nga një njohës i veçantë i Historisë dhe qytetërimeve, që thotë se qytetet me Histori të bujshme ishin mësuesit që i mundësuan perceptimin urban. Si duket shkëlqimi i qëndresës shpirtërore i qyteteve nga ku vijmë apo në të cilat jetojmë?

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 100 Lekë In Stock

  Partitë politike, një studim me ndikim rreth pyetjeve që shtrohen dhe koncepteve që përdoren në shumë kërkime politologjike e më gjerë. Kjo vepër që e ka kaluar testin e kohës, përbën një strumbullar për studimet e punës së organizuar, për partitë politike, sindikatat dhe demokracinë pluraliste në periudhën e pas-Luftës. Vepra ofron një instrumentarium...

  1 100 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një libër i rëndësishëm i sociologjisë krahasuese dhe Historike. Një polemikë e mprehtë kundër eurocentrizmit dhe një mbledhje mbresëlënëse dëshmish mbi zhvillimin Historik të Europës dhe Azisë. Ky libër dëshmon se popujt lindorë që ishin lënë anash deri më tani, në fakt ishin në ballë të Historisë së progresit të njerëzimit. Autori pohon se Lindja...

  700 Lekë
  In Stock
Showing 1 - 32 of 39 items