Shit Librin Tënd

Refuzohet tregimi i botimeve që kanë dëmtime serioze, të tilla si mungesë e faqeve, shënime që pamundësojnë leximin normal të librit, apo dëmtime të tjera. Për librat e vjetër dhe me vlera të rralla, Bukinist ndjek procedura të tjera.