Specials

Edukim dhe pedagogji There are 8 products.

 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Ky libër përmbledh të gjithë jetën dhe veprën e mësueses dhe studiueses së njohur Pandora Dedja. Libri ka hapësira teorike interesante, por edhe shembuj konkret, mjaft shembuj tërheqës dhe domosdo të veçantë e që i japin këtij libri një tingëllim interesant. Sidomos në ndihmë të mësuesve të gjuhës e të letërsisë ky libër paraqet një ndihmë jo të vogël....

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Arti i të shkruarit është një mrekulli e pafundme, një sfidë intelektuale e rendit të lartë. Thuhet që të shkruarit mund të mësohet, por nuk mund të jepet mësim. Ky paradoks nxjerr në pah një domethënie të rëndësishme.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Koncepte themelore për ta kuptuar kurrikutumin është një udhëzues i çmuar për të gjithë ata që merren me çështje të kurrikulumit.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane. Një udhëzues i gjallë, i lehtë për t'u pël lorur dhe praktik, për mënyrën se si duhet bërë bulumtimi. 

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Botimi i njëmbëdhjetë i Psikologjisë së Edukimit ka si pikë të fortë mbështetjen në koleksionin më të plotë dhe më të integruar të suplementeve të hartuara deri më sot për të ndihmuar si studentët/mësuesit e ardhshëm, ashtu edhe pedagogët e tyre, drejt maksimizimit të rezultateve të mësimdhënies dhe të nxënit.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Metoda për studim dhe pjesë leximi nga disiplina të ndryshme universitare. Libri është një udhëzues i detajuar, me përzgjedhje të kujdesshme leximesh dhe veprimtarish të të shkruarit akademik. 

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Metodologji e mësimdhënies, botimi i dytë, është një udhëzues i vlefshëm për mësuesit, në përvetësimin e artit dhe shkencës së mësimdhënies, për të përgatitur nxënës të suksesshëm.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Libri “Komercializimi i shkollimit”, Antologji, zgjedhur dhe përgatitur për botim nga Dr. Valbona Nathanaili përfaqëson një kontribut të vyer në literaturën shqip për një nga problemet më të rëndësishme të shkollës sonë, atë të përfshirjes së koncepteve e parimeve të tregut në pjesën më të madhe të funksionimit të saj si institucion, njohur ndryshe si...

  1 500 Lekë
  In Stock
Showing 1 - 8 of 8 items