Specials

9-vjeçare There are 65 products.

per page
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Ky libër ju vjen në ndihmë nxënësve të klasave të 9-nta që përgaten për provimet e lirimit.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Tani që shkolla po mbaron, ky libër mund të jetë një mik i shkëlqyer përgjatë pushimeve verore për fëmijën tuaj. Krahas lojërave, plazhit dhe aventurave, në këtë tekst fëmijët mund të rrisin imagjinatën, aftësitë dhe mbajnë të gjalla njohurit që janë marrë përgjatë vitit në shkollë. Në tekst ka përralla, lojëra, ushtrime matematike dhe gjuhe për nxënës që...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Tani që shkolla po mbaron, ky libër mund të jetë një mik i shkëlqyer përgjatë pushimeve verore për fëmijën tuaj. Krahas lojërave, plazhit dhe aventurave, në këtë tekst fëmijët mund të rrisin imagjinatën, aftësitë dhe mbajnë të gjalla njohurit që janë marrë përgjatë vitit në shkollë. Në tekst ka përralla, lojëra, ushtrime matematike dhe gjuhe për nxënës që...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Tani që shkolla po mbaron, ky libër mund të jetë një mik i shkëlqyer përgjatë pushimeve verore për fëmijën tuaj. Krahas lojërave, plazhit dhe aventurave, në këtë tekst fëmijët mund të rrisin imagjinatën, aftësitë dhe mbajnë të gjalla njohurit që janë marrë përgjatë vitit në shkollë. Në tekst ka përralla, lojëra, ushtrime matematike dhe gjuhe për nxënës që...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Tani që shkolla po mbaron, ky libër mund të jetë një mik i shkëlqyer përgjatë pushimeve verore për fëmijën tuaj. Krahas lojërave, plazhit dhe aventurave, në këtë tekst fëmijët mund të rrisin imagjinatën, aftësitë dhe mbajnë të gjalla njohurit që janë marrë përgjatë vitit në shkollë. Në tekst ka përralla, lojëra, ushtrime matematike dhe gjuhe për nxënës që...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Tani që shkolla po mbaron, ky libër mund të jetë një mik i shkëlqyer përgjatë pushimeve verore për fëmijën tuaj. Krahas lojërave, plazhit dhe aventurave, në këtë tekst fëmijët mund të rrisin imagjinatën, aftësitë dhe mbajnë të gjalla njohurit që janë marrë përgjatë vitit në shkollë. Në tekst ka përralla, lojëra, ushtrime matematike dhe gjuhe për nxënës që...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Është libër që nxënësit i teston për dijen e tyre që kanë në matematikë. Libri u kushtohet fëmijëve të klasës së parë dhe krahas 100 detyrave që janë quajtur problema, kanë edhe shumë lojëra të tjera matematikora për të zgjidhur. Në këtë libër mund të gjeni detyra të ndryshme me mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim, thyesa, e shumë detyra të tjera që do...

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  270 Lekë In Stock

  Te libri “200 problema për mua”, nxëënsi i klasë së dytë do të sfidojë veten me 200 probelam matematikore, por që të gjitha detyrat janë një shtytje që nxënësi të futet më thellë në botën Se pafundme të matematikës.

  270 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Te libri “300 problema”, mund ta gjej vetën secili nxënës i klasës së tretë. Këtu mund të gjeni detyra të ndryshme me mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim, thyesa, figura të ndryshme gjeometrike e shumë detyra të tjera që do i zbuloni në vazhdim.

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  "Magi Land 1”, është libër që u dedikohet fëmijëve 6 vjeçarë. Është libër me plotë ilustrime të bukura, dhe mësime tejet të kapshme. Libri është hartuar në bazë të kurrikulës dhe si i tillë është i përshtatshëm për fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban 230 problema zbavitëse, logjike, historike, praktike, problema me rregullin e treshit etj. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Te gjitha shkronjat e aflabetit te shqipes jane te shtypura ne menyre cilesore dhe te pasqyruara ne shkronja dore dhe shtypi. Ky botim vjen per te gjithe femijet e parashkollorit dhe per nxenesin e klases se pare.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Autoret Hyrë Rexha dhe Kreuza Bardhi kanë hartuar një seri tekstesh për nxënësit e arsimit 9-vjeçar, nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. Nisur nga eksperienca e tyre si mësuese të lëndës së gjuhës shqipe, nga testime të realizuara me nxënësit, rreth aftësive të të shkruarit, autoret kanë hartuar këto tekste për të plotësuar dhe përmirësuar...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Autoret Hyrë Rexha dhe Kreuza Bardhi kanë hartuar një seri tekstesh për nxënësit e arsimit 9-vjeçar, nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. Nisur nga eksperienca e tyre si mësuese të lëndës së gjuhës shqipe, nga testime të realizuara me nxënësit, rreth aftësive të të shkruarit, autoret kanë hartuar këto tekste për të plotësuar dhe përmirësuar...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Autoret Hyrë Rexha dhe Kreuza Bardhi kanë hartuar një seri tekstesh për nxënësit e arsimit 9-vjeçar, nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. Nisur nga eksperienca e tyre si mësuese të lëndës së gjuhës shqipe, nga testime të realizuara me nxënësit, rreth aftësive të të shkruarit, autoret kanë hartuar këto tekste për të plotësuar dhe përmirësuar...

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  378 Lekë Out of stock

  378 Lekë
  Add to cart More
  Out of stock
 • Quick view
  177 Lekë In Stock
 • Quick view
  150 Lekë In Stock

  Ky është një tekst shoqërues i Abetares, i cili i vjen në ndihmë nxënësit për të ushtruar dorën në shkrimin e shkronjave. Është përgatitur nga dy ekspertët më të mirë të gjuhës dhe hartimit të teksteve shkollore

  150 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  300 Lekë Out of stock

  300 Lekë
  Add to cart More
  Out of stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock
 • Quick view
  300 Lekë In Stock

  Libri përmban: ushtrime, udhëzime, zgjidhje dhe teste kontrolli.

  300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  350 Lekë In Stock

  Libri përmban: ushtrime dhe problema, detyra për portofol, ushtrime të zgjidhura, teste dhe projekte.

  350 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Teksti përmban: teste të zgjidhura; teste – provo veten; modele ushtrimesh përgatitore për gjimnaz; teza provimi të zgjidhura; çelësi i zgjidhjeve. 15 kapituj – përsëritje e njohurive bazë për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Fletorja e punës është krijuar në dhjetë kapituj që përkojnë me ndarjen e kapitujve mësimorë “Kimia 8”. Në kë fletore pune do të merrni në mënyrë të shkurtuar konceptet kryesore të trajtuara në çdo kapitull. Do të gjeni modele ushtrimesh të zgjidhura dhe ushtrime të pazgjidhura për të provuar veten dhe për të punuar në mënyrë të pavarur. Në fund të çdo...

  250 Lekë
  In Stock
Showing 33 - 64 of 65 items