Robert Elsie, Gerda Mulder, Herman Zonderland

Lista e librave të autorit

Showing 1 - 1 of 1 item
  • Një guidë e veçantë për Thethin, në Veri të Shqipërisë, me historinë e vjetër dhe të re, me fotografi dhe udhëtarë përgjate viteve, rrëfyer mjeshtërish nga tre të huaj, që e njohin prej më shumë se 40 vitesh traditën dhe jetën tonë

Showing 1 - 1 of 1 item