Specials

Profesione There are 38 products.

per page
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Kjo enciklopedi synon të kontribuojë sa është e mundur në" njohjen, përbërjen biokimike, vetitë farmaceutike dhe përdorimet vetjake të bimëve mjekësore për parandalimin dhe sherimin e sëmundjeve të ndryshme.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Në këtë libër do të mësoni kur truri punon mirë dhe kur keq. Këtu përfshihen gjuha, shqisat dhe emocionet; ecja, rrëzimi, dobësia, paraliza, dridhjet dhe koordinimi; humbja e kujtesës, pa-aftësia mendore, vonesat në zhvillim; ankthi, dhimbja, stresi, madje edhe vdekja.

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Libri përmbledh gjithë paketën e legjislacionit për Subjektet Tatimpaguese për Tregtarët dhe Shoqeritë Tregtare.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Qellimi i këtij fjalori është të prezantojë në mënyrë funksionale termat e financës dhe kontabilitetit sot – duke përkufizuar terminologji të re, duke qënë se afekton profesionin e kontabilistëve dhe të finaces dhe disiplinat e lidhura me të, per t’ju ardhur ne ndihme studenteve te ekonomi – finances dhe eksperteve te fushes

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  4 000 Lekë In Stock

  Ky është libri i parë i Halimit, një libër profesional për juristët e rinj. Libri synon të përgatisë juristët e rinj, për tregun e ardhëshëm të punës, nëpërmjet të mësuarit, të menduarit, të shkruarit, të folurit si një jurist i mire me një praktikë ligjore me 120 kasuse e modele aktesh si t’i aplikoni në Korporatat më të mëdha, të Naftës, Bankave,...

  4 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Libri i prof. Xhevat Lloshit merr në shqyrtim thuajse të gjitha veprat, artikujt e studimet që trajtojnë elementet turke të gjuhës shqipe, që me gjurmët e para në shekullin e XVIItë, duke filluar me shënimet e Evlija Çelebiut më 1662.

  1 200 Lekë
  In Stock
Showing 33 - 38 of 38 items