Nexhat Ibrahimi

Lista e librave të autorit

Showing 1 - 15 of 15 items
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Shkrimtari kosovar Nexhat Ibrahimi sjell në këtë libër një përmbledhje me ese, të cilat pasurojnë literaturën shqip mbi tema klasike dhe bashkëkohore të mendimit islam.

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Edhe një vepër në fushën e Akaidit për bazat e besimit në Islam nga një penë brendashqiptare.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  150 Lekë In Stock

  Qasje ndryshe nga Historiografia zyrtare shqiptare për bartësit qenësorë të Lidhjes së Prizrenit.

  150 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Në vepër, në të cilën shkurtimisht trajtohen disa shprehje apo terma themelorë të akaidit/ besimit islam, të cilat në një mënyrë apo tjetër janë bërë strumbullarë në diskursin e përditshëm islam. Trajtimi në mënyrë përmbledhëse, përveç të tjerash, ia lehtëson edhe profesionistëve, edhe studentëve, por edhe lexuesit të zakonshëm.

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 400 Lekë In Stock

  Vepra në fjalë nuk është vepër monografike, në të cilën autori thotë fjalën e fundit për një temë të caktuar, të trajtuar nga shumë pikëpamje, por është një vepër që e shkroi koha, rrethanat e kohës, ndodhitë, përshtypjet e kohës. Në tërë këtë rrëmujë globale shkrimet në libër porosisin se ka shpresë për dialog me tjetrin dhe të ndryshmin.

  1 400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  4 600 Lekë In Stock

  Fjalori i Oksfordit për Islamin është hartuar për lexuesit e zakonshëm me pak ose aspak njohuri për Islamin. I organizuar në një formë të lehtë për përdorim, nga A-ja deri te Z-ja, ai ofron më shumë se dy mijë zëra që sintetizojnë materialet e përzgjedhura nga Enciklopedia e Oksfordit për botën islame moderne me një numër të madh zërash të rinj...

  4 600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Autori në këtë vepër flet për disa nga nocionet kuranore dhe përkthimin e tyre në gjuhën shqipe duke iu referuar versionit të përkthimit të Kuranit nga i ndjeri Sherif ef. Ahmedi. Ky libër tejmase u shërben studiuesve të Islamit teologëve dhe masës së gjerë myslimane.

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një përpjekje që studimet për periudhën osmane të vendosen në binarë të mirëfilltë, të bëhen studime pa paragjykime, siç ishte koha dhe bota. Synimi është të mënjanohen mitet dhe legjendat nga e vërteta Historike.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Mendimtari Sejjid Hussein Nasr në këtë vepër e cila është e përkthyer në shumë gjuhë të botës synon të nxjerr në pah, natyrën e shkencës islame, mënyrën se si duhet studiuar ajo dhe raportin mes Islamit e shkencës në përgjithësi.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  250 Lekë In Stock

  Një vepër që pati ndikim të madh jo vetëm në botën lindore, por edhe në atë perëndimore. Një vepër që frymëzoi shumë autorë, ku dalin në shesh relacionet midis njeriut dhe natyrës, eksperimentit dhe mendjes, fesë dhe Filozofi & Psikologjisë, mendjes dhe intuitës sufike dhe në fund mes përjetimit sufik dhe fesë. Tema kryesore e veprës është suksesi...

  250 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Përmbledhje e shkrimeve të autorit si reflektim i kohës kur janë shkruar, por me synim unik të paraqesin tërësinë e trupit islam.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Trajtesë e kuptueshme dhe e qartë e temave aktuale dhe  bazë të Islamit duke filluar nga monoteizmi e deri në fërkimet dhe diversitetet fetare.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Një libër, përmes të cilës vërejmë depërtim në një terren më të gjerë, duke vizatuar një linjë drejt një mjedisi shkencor të ri dhe të fuqishëm. Thyerja e kallëpeve të vjetra të studimit të artit islam në rrafshet Historike, sociologjike apo numerike, është një kërcim metodologjik i rëndësishëm dhe mjaft i guximshëm.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Përparimi dhe ngecja e myslimanëve, si dhe çështjet e ndikimit të tyre në Filozofi & Psikologjinë dhe shkencën e përgjithshme mbarënjerëzore janë trajtesat themelore të kësaj vepre.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Libri i autorit të mirënjohur kosovar Nexhat Ibrahimi Sfidat ndaj muslimanëve në fillim të shekullit XXI është një prurje e re e tij që i drejtohet opinionit publik mbi shumë tema themelore me të cilat përballet Islami në shekullin e XXI.

  800 Lekë
  In Stock
Showing 1 - 15 of 15 items