Ali Pajaziti

Lista e librave të autorit

Showing 1 - 4 of 4 items
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një vepër që trajton një subjekt jashtëzakonisht aktual për kohën në të cilën jetojmë, madje edhe globalisht, etikën, të kryqëzuar me çështjet e administrimit publik, si disiplinë akademike që studion impelementimin e politikave qeveritare.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 800 Lekë In Stock

  Një vepër me rëndësi të veçantë. Fjalori Enciklopedik Islam është një fjalor shpjegues i përgjithshëm islam. Ai është fryt i një pune disavjeçare, në disa etapa, është rezultat i një angazhimi të mundimshëm e përplot sfida e përgjegjësi intelektuale. Në Fjalorin në fjalë janë paraqitur dhe përpunuar 2849 zëra (emra, nocione, institucione, togfjalësha apo...

  2 800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një shqyrtim shkencor i sociologjisë së fesë për interpretim bashkëkohor të Islamit, i përqendruar në veprimtarinë intelektuale të Watit.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që rrahin probleme të ndryshme sociale, si: vlerat dhe akademia (universitetet), procesi i politikëbërjes dhe perspektiva gjinore, urbanizimi dhe karakatina (shembulli i Gazi Babës), dialogu ndërfetar dhe shekullarizmi i teokratizuar, shpërngulja e trurit (brain drain) etj.

  500 Lekë
  In Stock
Showing 1 - 4 of 4 items