Ofertat

 • Bel Canto

  Ndjesi të zjarrta, emocione...

  850 Lekë -15% 1 000 Lekë

Tekste profesionale Ka 108 libra.

për faqe
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Një përmbledhje e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ANP-së, zbulon difekte serioze në hartimin dhe zbatimin e projekteve të ardhshme, i cili mund të shkaktojë pasoja katastrofike për gjirin e Vlorës. Autorët e saj tregojnë se trafiku çisternë përmes Gjirit të Vlorës do të rritet deri në 200 dërgesave në vit, të cilat ata pretendojnë të jenë të ulëta ose të...

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  2 000 Lekë Në stok

  Libri mbështet një vendim të drejtë dhe logjik, veçanërisht në rastin nëse TEC do të vendosej në një tokë të thatë, ku vendet e banimit mos jenë afër, por distanca të jetë në përputhje me standartet e lejuara.

  2 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Ky libër është një risi në fushën e botimeve për karburantet. Në këtë libër, është zgjeruar mundësia dhe vlerat ekologjike të prodhimit të lëndëve djegëse bio, bazuar  në faktin se Shqipëria ka kapacitet për të kultivuar këto bimë në sasi të konsiderueshme dhe në legjislacionin shqiptar të promovojë dhe mbështetë lëndët djegëse bio.  

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  3 000 Lekë Në stok

  Ky libër konsiston në nocionet e stratigrafisë sekuenciale, depozitimet klasike të kontrolleve statike, ndryshimi relativ i nivelit të detit, aplikimet e stratigrafisë sekuenciale, procedurat për interpretimin e Stratigrafisë sekuencisale, ushtrimet Stratigrafisë sekuenciale.

  3 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  3 000 Lekë Në stok

  Libri është i përbërë nga koncepte të tilla si Interpretimi Praktik Sizmik, gjeologji dhe shkurtimet sizmike, pasqyra e Stratigrafisë sekuenciale sizmike depozituese, ndryshimet relative të nivelit të detit, që do të thotë Krono-stratigrafi e reflektimit sizmik, reflektimet sizmike korralacioni i paleontologjisë. Interpretimi stratigrafik i modeleve të...

  3 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Ky libër sjell një dimension të ri për problemin e trajtimit të kafshëve kryesisht endacake. Ajo u bën thirrje të gjithë opinionit publik që të drejtojë vëmendjen nga këto qenie që kanë treguar gjithmonë vlerat më të çmuara të njeriut të tilla si besnikërinë, gatishmërinë për të sakrifikuar jetën në mbrojtje të kujdestarit të tij, urtësia shpesh të...

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Nëpërmjet dietave, ne shpjegojmë dhe kuptojmë mekanizmin natyral te ushqyerjes tek njerëzit, jo me sforcimin për të mbajtur një dietë sfilitëse, deri demobilizim bezdisës. Kur një person përdor ushqime të ndjeshme, është dieta më e mirë për këdo që dëshiron të anpraise mendjen e tij në nivelet më të larta të vetëdijes dhe arritja e një ekuilibri vetjak.  

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  2 000 Lekë Në stok

  Administrimi i Integruar i Mbetjeve Urbane është një proçes tërësor me shumë hallka dhe opsione, që synon një mjedis sa më të pastër e me ndikim sa më minimal të mbetjeve në mjedisin përreth dhe në shëndetin e njeriut. Planifikimi i një sistemi kërkon një arritje sistemi.

  2 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  2 000 Lekë Në stok

  Në këtë libër shtjellohen të gjitha të dhënat e domosdoshme për përzgjedhjen e shesheve të venddepozitës së Mbetjeve Urbane, kapacitetin e tyre, përshtatshmërinë, duke u bazuar në Kriteret Shkencore Gjeologjike në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të miratuara nga Komisioni Nr-14 Ndërkombëtar i IAEGG (International Association of Engineering Geology...

  2 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  3 000 Lekë Në stok

  PSIKOLOGJIA E MJEDISIT përshtat një cikël leksionesh në të cilën pjesëmarrësit student do të jenë të angazhuar në mendimin kritik, problemet psikologjike që dalin nga lidhjet shkak-pasojë me burim prej ndikimeve mjedisore deri në ato të marrjes së masave për shmangien e tyre.

  3 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  10 000 Lekë Në stok

  Ky material monografik synon që mbi bazën e studimeve ekzistuese regjionale dhe të atyre që janë kryer rishtaz në tokë (onshore) dhe det (offshore) të jap modelin strukturor, karakteristikat tektonike e paleogjeografike, si dhe mundsisht diçka mbi potencialin naftëgazmbajtës të depozitimeve që ndërtojnë UPA.

  10 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok
  I ri

  Një botim i shkëlqyer për bletën dhe bletërritësit, shkruar me profesionalizëm nga Keanthi Dhuci, një udhëzues praktik me informacion të pasur mbi bletët, karakteristikat dhe vlera që kanë produktet e bletës për njeriun; faktorët që ndikojnë në rritjen e prodhimit të mjaltit, si shtohen familjet e bletëve, shtegtimi dhe masat që merren nga bletërritësit

  500 Lekë
  Në stok
Shfaq 97 - 108 nga 108 libra