Miku i Bukinist

Për anëtarët të cilët do të blejnë 10 libra brenda një periudhe 4 mujore, do të kalojnë një status tjetër, i cili quhet “Miku i Bukinistit”.
Ky status gëzon këto avantazhe të cilat janë të renditura si më poshtë.

1Ulje për çdo publikim të platformës tonë në masën 10%

2Oferta ekskluzive VETËM për anëtarët.

3Procedim porosie prioritare

4Mundësi për kërkesa specifike

5Përfiton të drejtën për të shitur libra dhe antikuarë

6Merr një dhuratë në fund të vitit, në bazë të blerjeve që ka realizuar.