Sociologji Ka 17 libra.

 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Libri është kushtuar realiteteve politike të ndodhura në politikën konkrete dhe debatet e politikës së ditës. Autori trajton një varg problemesh që kanë të bëjnë me tiparet dhe standartet kulturore të figurës së politikanit profesionist. Libri sjell ide, mendime dhe përvoja politike të trajtuara me kompetencë dhe elokuencë nga politikanët modernë...

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  800 Lekë Nuk është në stok

  Libri trajton në trajtë konceptuale dhe konceptuale, teorike dhe praktike problemet që kanë të bëjnë me dimensionin e ri të shoqërisë civile dhe rolin e saj të rëndësishëm në periudhën e kalimit nga shoqëria totalitare në atë demokratike.  Nevoja e konceptimit të drejtë nga qytetarët, politikanët, media, nxënësit dhe studentët e shtyu autorin në një...

  800 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  800 Lekë Nuk është në stok

  Libri trajton konceptin e “njeriut të lakuar” domethënë të njeriut real, praktik dhe të vërtetë, duke e larguar konceptimin nga trajtimi drejtvizor të sintetizuar në konceptin dogmatik e të gënjeshtërt të “njeriut të ri”. Trajtohen fakte përse njeriu është bërë tashmë qenie e ndërlikuar, e komplikuar, i vështirë, i ndryshueshëm, i befasishëm. Njeriu si...

  800 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  800 Lekë Në stok

  Libri është një vështrim kompleks i problematikës sociale, analiza e faktorëve materialë e shpirtërorë që po ndikojnë në situatat e krizës sociale e individuale, në kushtet kur shoqëria shqiptare është bërë më e lirë por në të njëjtën kohë edhe e pasigurt. Në libër ka analiza të thella, deduksione, prognoza për dukuritë e reja, fenomene sociale që shfaqen...

  800 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Sociologjia e shfaqjes së “njeriut pa dimension” të qartë social është objekti i këtij libri, duke lidhur “revolucionin individual” të njeriut me shfaqjen e shoqërisë me “reze të ngushtë” sociale si largim nga shoqëria totalitare e “gjigandizmit social”. Në libër bëhet përpjekje për një përcaktim koherent të procesit të ridimensionimit liberal të natyrës...

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  800 Lekë Nuk është në stok

  Libri është fokusuar në trajtimin e zgjeruar të raporteve të politikës shqiptare, krahasuar me standartet e politikës moderne europiane dhe amerikane. Në këtë kontekst studiohet nga autori dialektika kontekstuale e politikës shqiptare si “tipologji më vete”, problemi i banalizimit të së keqes politike, komunikimet e çorroditura të saj. Sidomos me vlerë...

  800 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  800 Lekë Nuk është në stok

  Libri është një observim i ngjarjeve politike në Shqipëri, por aty ka trajtesa edhe për probleme teorike të përgjithshme të politikës, për trajtimin e politikës si problem kulturor. Një pjesë e konsiderueshme autori ja kushton perceptimit të qartë të dimensionit qytetar të politikës, problematikës së standarteve të munguara të zgjedhjeve demokratike në...

  800 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Nuk është në stok

  Libri është përqëndruar tek problemet aktuale të martesës, të ontologjisë dhe fenomenologjisë së saj në Shqipëri. “Ideologjia e martesës” dhe raporti me terrenin rrëshqitës të modernitetit, dilemet konceptuale e seksuale, dialektika e mishit dhe shpirtit në martesë trajtohen gjërësisht. Po ashtu edhe martesa si institucion i jetës sociale, problemet e...

  1 000 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Libri i kushtohet tërësisht filozofisë së shfaqjes së individualizmit si kredo dhe thelb i pandryshuar i shoqërisë postmoderne, njeriut si “autor” dhe “aktor” i dramës së vet, raporteve të personalizuara të tij me lirinë sociale dhe personale. Libri i kushtohet edhe problemeve të ndryshimeve të raporteve midis jetës sociale dhe jetës private të individit,...

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Në qendër të librit është sociologjia e raportit të qytetarit me paradigmat detyruese të kohës moderne, problemet e statusit dhe edukimit qytetar, çështjet e teknologjive të reja të edukimit qytetar në kohën moderne, problemet e respektit dhe vetërespektit qytetar, të kulturës qdhe komportimit social qytetar dhe të qytetëruar, njeriut me ekzistencë...

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Një studim cilësor për problematikat, shqetësimet sociale dhe trajtimet për këtë grup social sikurse është “Mosha e tretë”. Autori trajton konceptin modern për moshën, moshimin, periudhën dhe problematikat e pleqërisë, dinjitetin social të të moshuarve dhe problemet dhe nevojat për kujdes social.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Nuk është në stok

  Libri është një trajtesë e gjërë lidhur me konceptin modern për moralin dhe jetën morale të shoqërisë, = modifikimin e kornizave morale përtej determinimeve dogmatike, duke siguruar “rendin e duhur” moral të shoqërisë dhe etikën e duhur sociale. Diversiteti dhe autonomia morale, relativizmi moral dhe kriza e etikës personale, janë disa nga problemet që...

  1 000 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Nuk është në stok

  Tema e problematikës politike sociale dhe familjare është trajtuar në librin “Gratë në Kohën e Tyre”, për të sjellë një qartësi konceptuale dhe trajtime koherente e moderne të problemit të njohur të barazisë gjinore, në luftë me konceptet patriarkale dhe shfaqjet e bujshme të “shovinizmit maskilist”, pasojat e deformimit sipas “modelit ballkanik” të...

  1 000 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Libri është një trajtim i gjërë i debatit aktual për shfaqjet  problemeve të postmodernitetit në jetën e shoqërisë shqiptare dhe “gramatikën” e duhur të artikulimit të tyre. Përveç anës historike, përcaktimeve teorike e kohore të periudhës tradicionale, moderne e postmoderne, libri trajton shfaqjen e dukurive të reja që i dhanë fund “besimeve të mëdha”...

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Nuk është në stok

  Në libër trajtohet problematika që ndeshet edhe në shkollë dhe bashkë metë edhe roli i mësuesit si edukator, aftësitë e tij për diagnostikim pedagogjik dhe rindërtim të sistemit të komunikimit me nxënësit. Doemos që libri trajton edhe shumë problematika me të cilat përballet rinia shkollore e universitare, në kushtet kur rreziku i “jetës së zbrazur” dhe...

  1 000 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Pandemia një nga ngjarjet e mëdha që ka sjellë një “tronditje sizmike” planetare, është trajtuar në këtë libër në të gjithë prejet e mundshme sociaologjike dhe vështruar me të gjitha optikat: mjekësore, sociale, kulturore, zakonore, etj. Sintagma “asgjë nuk do të jetë si më parë” është trajtuar si mjet për të treguar se gjërat do të ndryshojnë dhe...

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Nuk është në stok

  Një shikim dhe trajtim teorikisht kompleks nga pikëpamja sociale, demografike, urbane, kulturore është tërë lënda e gjërë e librit “Qyteti dhe patologjitë e jetës urbane”. Zgjerimi qyteteve, “shqyerja” e këmishës urbane, problemet e bashkëjetesës, të heterofobisë urbane, komunikimit qytetar dhe ndërtimit të komuniteteve qytetare, janë disa nga...

  1 000 Lekë
  Shto në shportë Më shumë
  Nuk është në stok
Shfaq 1 - 17 nga 17 libra