Kategoritë

Lista e librave sipas Shtëpisë Botuese Logos - A

për faqe
Shfaq 33 - 64 nga 271 libra
 • Shikim i shpejtë
  150 Lekë Në stok

  Qasje ndryshe nga Historiografia zyrtare shqiptare për bartësit qenësorë të Lidhjes së Prizrenit.

  150 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  250 Lekë Në stok

  Në vepër, në të cilën shkurtimisht trajtohen disa shprehje apo terma themelorë të akaidit/ besimit islam, të cilat në një mënyrë apo tjetër janë bërë strumbullarë në diskursin e përditshëm islam. Trajtimi në mënyrë përmbledhëse, përveç të tjerash, ia lehtëson edhe profesionistëve, edhe studentëve, por edhe lexuesit të zakonshëm.

  250 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  200 Lekë Në stok

  Një ese që përmban disa shtjellime mbi çështjet e identitetit gjinor duke qenë se këto çështje kanë impakt mbi myslimanët që jetojnë në kontekste post-tradicionale në Perëndim. Në fakt, në këtë libër trajtohet kriza aktuale në diskursin perëndimor të studimeve gjinore.

  200 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Libërth shembull i dashurisë dhe mirëkuptimit si zbukuruese të jetës.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Ky libër jep një retrospektivë Historike të moraleve nga antikiteti, Krishterimi, Filozofia morale e shekullit XVIII, zhvillimet (anti) moraliste në shekullin XIX, deri te pikëpamja psikanalitike. Nëse arsyeja është mëse e mjaftueshme për të na lidhur me socialen, atëherë është zemra ajo që na lidh me humanitetin dhe me të vërtetat morale.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  300 Lekë Në stok

  Përmbledhje e përrallave dhe fabulave të lezetshme për filloristët.

  300 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Poezi që na shpërfaqin një subjekt të ndërgjegjësuar për fuqinë e artit poetik dhe të përkushtuar që këtë sferë të ligjërimit ta vë në funksion të njohjes së mrekullisë që përthekon dhe kuptimëson ekzistencën. Poezia meditative ose versioni sofist, edhe pse i kanë rrënjët në një sferë jashtestetike, siç është besimi fetar, realizohen si fakt estetik.

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 400 Lekë Në stok

  Vëllimi i pestë i librit DYZET NET V është si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që nëpërmjet porosive kuranore përpiqet ta paraqesë fotografinë e plotë të Islamit dhe të shtrojë një rrugë, e cila do të na bënte të lumtur në këtë dhe në botën tjetër. Këto ligjërata, në fakt, paraqesin një bashkësi të njohurive shkencore teologjike dhe të...

  1 400 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Vëllimi i gjashtë i librit DYZET NET, si vazhdë e pesë vëllimeve të botuara më parë, bart porosinë e përulësisë që theksohet në Kuranin famë-lartë dhe, si rrjedhojë, krijon një sens të fetarisë përkushtuese dhe jo vetëm përshkruese.

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Vëllimi i shtatë i ligjëratave të përfshira në librin Dyzet net autori na sjell ligjëratat e tij rreth ajeteve, duke filluar nga surja Mearixh e deri tek surja Tahrim, të cilat ligjërata karakterizohen me një gjuhë shumë të kuptueshme, por edhe të ilustruar më shumë shembuj nga përditshmëria jonë.

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Një libër, përmes të cilës vërejmë depërtim në një terren më të gjerë, duke vizatuar një linjë drejt një mjedisi shkencor të ri dhe të fuqishëm. Thyerja e kallëpeve të vjetra të studimit të artit islam në rrafshet Historike, sociologjike apo numerike, është një kërcim metodologjik i rëndësishëm dhe mjaft i guximshëm.

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  250 Lekë Në stok

  Një rrëfim interesant që shënon një aludim të qartë: për ta njohur të nesërmen tonë kemi nevojë të kujtojmë të djeshmen. Çfarë kuptimi dhe çfarë roli ka vërtetësia në një rrëfim letrar?

  250 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Poezia e Vezajt heq anatemat për fajin imanent të Islamit dhe të muslimanëve, heq stigmatizimin për Islamin dhe muslimanët si fajtorin kujdestar për të kaluarën, tanishmen dhe të ardhmen dhe nëpërmjet vargjeve mjeshtërisht të thurura ofron një thesar të tërë të botës shpirtërore dhe materiale, nga Ademi e deri te Muhammedi a.s..

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  700 Lekë Në stok

  Një libër serioz nga cilësia dhe sasia për mësuesin e madh të shkollës juridike hanefite. 

  700 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 000 Lekë Në stok

  Një vepër monumentale që flet mbi jetën dhe veprimtarinë kolosale të kryejuristit të madh, Ebu Hanifes. Një vepër që mbulon nevojat e myslimanëve të hapësirës shqiptare për tu njoh me këtë vigan që la gjurmë të pashlyera në analet e Historisë së jurisprudencës islame.

  1 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  900 Lekë Në stok

  Një libër shumë interesant që bën fjalë për shkencën e romanit, duke dhënë shumë shembuj dhe duke filluar nga Fausti i Gëtës, por duke e përshkuar edhe  periudhën e Perandorisë Osmane. 

  900 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  200 Lekë Në stok

  Një tufë vjershash të mrekullueshme për lexuesit më të rinj.

  200 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Një udhëzues për të ndihmuar në relativizimin, zbutjen e pse jo edhe zvogëlimin në minimum të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe armiqësive të jashtme ndërmjet partive politike, organizatave, lëvizjeve islame në një pjese të botës muslimane.

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  600 Lekë Në stok

  Një vepër që trajton një subjekt jashtëzakonisht aktual për kohën në të cilën jetojmë, madje edhe globalisht, etikën, të kryqëzuar me çështjet e administrimit publik, si disiplinë akademike që studion impelementimin e politikave qeveritare.

  600 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  350 Lekë Në stok

  Një studim shkencor për lidhjet e myslimanëve me Perëndimin dhe anasjelltas, si dhe analizë psiko-sociale e shkaqeve dhe pasojave të gjendjes aktuale.

  350 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Shqyrtim serioz i ambientit të ngrohtë të familjes dhe rrugëtimit të saj në Histori, me shembuj nga kultura dhe qytetërime të ndryshme. 

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  350 Lekë Në stok

  Një dramë Filozofike, ku dalin në shesh pikëpamjet lidhur me politikën, etikën, psikologjinë dhe sociologjinë. Sipas Farabiut, shteti i përkryer është si trupi që paraqet një njësi ose unitet. Zëri i Farabiut, ndër shekuj, do të shndërrohet në një referencë dhe do të bëhet e pashmangshme, ndërkaq vepra në fjalë përbën një manual për çdo udhëheqës....

  350 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  350 Lekë Në stok

  Fenomeni i artit nuk është një libër i shkruar më vete, por një prej kapitujve me të njëjtin titull nga libri Islami ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. Në këtë formë, ky kapitull, pra Fenomeni i artit, na jep mundësinë ta kuptojmë më qartësisht dhe më thellësisht fenomenin e artit...

  350 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  2 000 Lekë Në stok

  Shqiptari Ferid Pasha ishte kryeministri i fundit i Sulltan Abdylhamitit para revolucionit xhonturk. Pa njohur Ferid Pashën smund të kuptohet si duhet çështja shqiptare, çështja e Maqedonisë, diplomacia osmane, administrata e vilajeteve. Fletët e fundit të Historisë osmane këtë herë mund të lexohen përmes jetës së një njeriu.

  2 000 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  700 Lekë Në stok

  Një libër mbi figurat shqiptare që bënë emër në Lindjen e Mesme gjatë shekujve XVI XX. Një listë e gjatë e emrave që lanë gjurmë të pashlyeshme jo vetëm në Historinë e Lindjes së Mesme, por edhe në Historinë shqiptare dhe më gjerë.

  700 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Nëpërmjet këtij libri synohet të bëhet nxitja e nxënësve për klasifikimin, renditjen dhe njehsimin e numrave. Ky libër, përveç argëtimit, fëmijëve u ofron edhe shumë njohuri.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Libri është përgatitur në 42 skeda, ku në secilën prej tyre ofrohen ushtrime të ndryshme matematikore dhe logjike. Libri është i përgatitur në mënyrë të atillë që për filloristët të jetë i pranueshëm dhe mjaft praktik. Ky libër është botuar edhe në gjuhën maqedonase.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  700 Lekë Në stok

  Në këtë tekst universitar, autori ngërthen dhe nyjëton qasjet e ndryshme teorike dhe të përgjithshme të Filleve të së drejtës, ku lexuesit i ofrohet një gamë e gjerë e çështjeve dhe aspekteve të ndryshme juridike, që i japin trajtë përmbajtjes së materies së kësaj lënde mësimore.

  700 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  150 Lekë Në stok

  Ideja e urtisë së përjetshme dhe pasqyrimet mimetike të saj në kohë dhe hapësirë janë tema bosht e kësaj trajtese shkencore.

  150 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 400 Lekë Në stok

  Profesori i Filozofisë Ajdën në këtë vepër përpiqet të bëjë një ri-interpretim të tërësisë së rezultateve kulturore - nga ëndrrat deri te feja, përmes Filozofi & Psikologjisë dhe moralit gjë që e ndryshon vetë kulturën duke i dhënë asaj fuqinë e vetë-reflektimit. Me zbatimin përmbledhës të kritikës së dyshimit demaskohet kuptimi i rrejshëm i "tekstit...

  1 400 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  2 300 Lekë Në stok

  Orientalizmi është një dukuri ideore, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në mendimin dhe letërsinë arabe në të kaluarën dhe sot. Në të kaluarën orientalizmi i mori shkencat dhe artet nga arabët dhe i dërgoi në Perëndim. Kurse sot orientalizmi i mori mendimet, teoritë dhe idetë e standardizuara perëndimore për t’i ngulitur në kulturën arabe, çka...

  2 300 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  350 Lekë Në stok

  Vepra e Ibn Rushdit, si për shkak të vëllimit, thellësisë dhe seriozitetit që ka, është shënuar në analet e Historisë së mendimit mysliman dhe njerëzor dhe ka hapur horizonte të reja në fushën e mendimit e të shkencës. Vepra e tij prek shumë fusha, si Filozofi & Psikologjinë, teologjinë, metafizikën, etikën, jurisprudencën, mjekësinë e të tjera. Mbase...

  350 Lekë
  Në stok
Shfaq 33 - 64 nga 271 libra