Metin Izeti

Lista e librave të autorit

Shfaq 1 - 9 nga 9 libra
 • Shikim i shpejtë
  300 Lekë Në stok

  Ky libër nga profesori tetovar Metin Izeti është një shtjellim i fenomenit të mevludit ndër shqiptarët.

  300 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 400 Lekë Në stok

  Vëllimi i pestë i librit DYZET NET V është si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që nëpërmjet porosive kuranore përpiqet ta paraqesë fotografinë e plotë të Islamit dhe të shtrojë një rrugë, e cila do të na bënte të lumtur në këtë dhe në botën tjetër. Këto ligjërata, në fakt, paraqesin një bashkësi të njohurive shkencore teologjike dhe të...

  1 400 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Vëllimi i gjashtë i librit DYZET NET, si vazhdë e pesë vëllimeve të botuara më parë, bart porosinë e përulësisë që theksohet në Kuranin famë-lartë dhe, si rrjedhojë, krijon një sens të fetarisë përkushtuese dhe jo vetëm përshkruese.

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  1 500 Lekë Në stok

  Vëllimi i shtatë i ligjëratave të përfshira në librin Dyzet net autori na sjell ligjëratat e tij rreth ajeteve, duke filluar nga surja Mearixh e deri tek surja Tahrim, të cilat ligjërata karakterizohen me një gjuhë shumë të kuptueshme, por edhe të ilustruar më shumë shembuj nga përditshmëria jonë.

  1 500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  150 Lekë Në stok

  Ideja e urtisë së përjetshme dhe pasqyrimet mimetike të saj në kohë dhe hapësirë janë tema bosht e kësaj trajtese shkencore.

  150 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  150 Lekë Në stok

  Dhuna është një temë që është e pranishme në të gjitha mediumet dhe diskutimi mbi praninë dhe ndikimin e dhunës në to gjithmonë ka qenë aktual, sidomos me paraqitjen e mediumeve të reja, në të cilën ajo ishte, të paktën në fillim, kryesisht në një dritë negative. Ky libër synon të ofrojë pikërisht një trajtesë mbi praninë e dhunës në mediume.

  150 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  500 Lekë Në stok

  Një libër i cili flet për Biografinë e prijësve fetarë të qytetit të Tetovës dhe rrethinës. Është një përpjekje e autorit për ta mbajtur gjallë frymën e traditës, për ta njohur dhe vlerësuar atë. Janë këto informacione të dobishme për këta dijetarë të Islamit nga Tetova, që kultivuan mendimin islam në këtë qytet dhe rrethinë.

  500 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  150 Lekë Në stok

  Autori, në këtë libër, flet për shkaqet e paraqitjes së mendimeve të ndryshme rreth problematikave të caktuara, që i preokupuan myslimanët pas vdekjes së Muhamedit a.s, faktorët fetarë e politikë, paraqitjen dhe kodifikimin e shkencës së Kelamit, pra apologjetikës, si dhe nevojën e ristrukturimit sistematik të kësaj fushe.

  150 Lekë
  Në stok
 • Shikim i shpejtë
  400 Lekë Në stok

  Vepër mbi relacionin ndërmjet tekno-shkencës dhe etikës njerëzore, duke e analizuar ndikimin e procesit teknologjik shkencor në prishjen e baraspeshës etike dhe aksiologjike në shoqërinë njerëzore, veçanërisht në kohën e re. Sipas autorit, dialogu midis bioetikës, nga njëra anë, dhe doktrinës morale të Islamit dhe ligjit islam nga ana tjetër, mund të...

  400 Lekë
  Në stok
Shfaq 1 - 9 nga 9 libra