OSHO - Bhagwan Shree Rajneesh

OSHO - Bhagwan Shree Rajneesh ësjtë udhëheqës shpirtëror indian që krijoi praktikën spirituale të meditimit dinamik.

Kush dhe çfarë është Osho sot është një mister, i cili reflekton pafundësinë e mistereve që karakterizojnë ekzistencën e qenieve njerëzore të cilat marrin nxitje jetësore dhe kuptime intime nga vizioni qe ai ka lënë për gjeneratat e ardhshme. Osho thotë: “Unë nuk kam asnjë biografi. Çdo gjë që mund të thuhet si biografi është padomethënie. Në çfarë dite ose vendi kam lindur, nuk ka asnjë rëndësi, ajo që ka vlerë është se çfarë jam tani, në këtë çast”. Në vendin ku ai zhvilloi aktivitetin e tij kryesor shkruhet: “Osho, asnjëherë i lindur, asnjëherë i vdekur, ka vizituar këtë planet nga 11 dhjetor 1931 deri 19.1.1990”. Qenia njerëzore fsheh në vetvete bërthamën e rinovimit,e domosdoshme për shpëtimin e saj dhe të planetit në të cilin ajo jeton si e tillë dhe kjo bërthamë është vetëdija. Osho është ai që arriti ti japë kësaj bërthame një formë të dukshme me fjalët e tij, duke arritur të transformojë fenë në një “shkencë të shpirtit”.


Ai arriti ta bëjë këtë “shkencë të shpirtit” aktuale dhe e rilidhi me realitetin e njeriut të shekullit 20. Ai ofron me origjinalitet, pastërti dhe potencë një dritare të hapur për dimensionin e përsosur: Iluminacionin.


Osho e ndihmon njeriun modern që të arrijë të kapë mesazhe që kapërcejnë çdo kufizim kultural ose fetar dhe bën të mundur për ne, perëndimorët, madhështinë e shkencës së botës së brendshme.


Dija e tij na ofron intuicione themelore për të zgjidhur në rrënjë problemin e mungesës së identitetit që e torturon njeriun në kohët e sotme.


Vepra e tij nuk është vetëm filozofike por gjithashtu praktike dhe aktuale, efikase dhe imediate.


Dija e tij praktike dhe e thellë na ofron intuicione të përndritura dhe përgjigje konkrete për të shkuar në rrënjët e nervozizmit dhe patologjive psikike nga të cilat po vuan gjithnjë e më shumë shoqëria moderne.


Meditacioni, thotë Osho, është liria e parë dhe e fundit e njeriut. Yoga dhe meditacioni nuk janë as fe as filozofi, nuk janë diçka mbi të cilën mund të arsyetohet.


Meditacioni është ajo që ti duhet të ishe, është një çelës për të zbuluar misterin e ekzistencës. Meditacioni është i vetmi ilaç, prandaj braktisi problemet e tua dhe thjesht zhytu në meditacion.


Osho rinovon dhe revolucionarizon traditat, kur shprehet se: “Arti i meditimit qëndron i gjithi këtu: si të jesh thellësisht aktiv; si të mos biesh në kaosin e të menduarit,dhe si të transformosh në vetëdije energjinë që rrjedh tek mendimet e tua”. Te Bukinist gjenden rreth 50 vepra të përkthyera në shqip.

Lista e librave të autorit

për faqe
Shfaq 33 - 63 nga 63 libra
Shfaq 33 - 63 nga 63 libra