Artan Fuga

Akademik Artan Fuga është profesor i Filozofisë dhe i Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Tiranës. Ai është anëtar i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Akademik Fuga ka shkruar disa libra në fushën e shkencave të komunikimit, të studimeve filozofike dhe letrare, e së fundi edhe vepër artistike.

Akademik Artan Fuga është diplomuar në filozofi në Universitetin e Tiranës në vitin 1978. Në vitet 1981 - 1997 ka punuar në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike (më vonë Fakulteti i Shkencave Sociale) si pedagog, përgjegjës i sektorit shkencor të filozofisë dhe të sociologjisë, përgjegjës i katedrës së historisë së filozofisë dhe më pas si përgjegjës i departamentit të filozofisë e sociologjisë.


Në periudhen 1998 - 2003 punoi si lektor pranë departamentit të sociologjisë të Universitetit Paris - X - Nanterre në Francë.


Libra të shkruar


Artan Fuga është autor i shumë librave në fushën e filozofisë, sociologjisë, komunikimit dhe publicistikës,


"Shtigje drejt guvës së gjarpërit" (Ora, Tiranë, 2002)


"Ikja nga kompleksi i Rozafës" (Dukagjini, Peje, 2000);


"Majtas Jo Djathtas" (Ora, Tiranë, 2003);


"Shoqëria periferike" (Ora, Tiranë, 2004);


"Lexime në komunikim" (Ora, Tiranë, 2005);


"Rrota e Mundimit" ( Duda, Tiranë, 2007);


"L'Albanie entre la pensée totalitaire et la raison fragmentaire" (L'Harmatan, Paris, 1998);


"Identités périphériques en Albanie" (L'Harmatan, Paris 2000);


"Les mots dans communication politique en Albanie" (L'Harmatan, Paris, 2003).


Murgu (2016)

Lista e librave të autorit

Shfaq 1 - 9 nga 9 libra
Shfaq 1 - 9 nga 9 libra