Albana Laknori

Është diplomuar ne 1993, në Shkencat Gjeologjike, MSC, dega xeherorë, ne Universitetin Politeknik te Tiranes. Ne vitin 2005, diplomohet ne Fakultetin e Drejtësisë, UT Tirane. Ne vitin 2011, perfundon Masterin shkencor ne në të Drejtën e Biznesit dhe të Drejtën e Pronësisë Intelektuale, pranë UMB Tirane. Eksperte në fushën e Pronësisë Intelektuale.


Prej 20 vitesh, ajo punon dhe këshillon bizneset, për të mbrojtur asetet e IP-së dhe për t’i përdorur ato me sukses në sipërmarrjet e tyre. Gjithashtu është anëtare e bordit drejtues te SHGPAZ (Shoqatës Kombëtare te Grave Profesioniste, Afariste e Zejtare. Aktualisht ushtron detyrën e Sekretares së Përgjithshme të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.

Lista e librave të autorit

Nuk ka libra për këtë autor