Hysen Dizdari

Hysen S. Dizdari është studiues i historisë dhe i filatelisë, koleksionist dhe autor i pesë librave të filatelisë shqiptare. Ka mbi 30 vjet eksperiencë në koleksionimin e pullës postare shqiptare dhe të disa shteteve të tjera. Studimet e tij në fushën e filatelisë i ka gërshetuar ngushtë me njohjen dhe studimin e shkencave të historisë  të arkeologjisë dhe biologjisë.


Si studiues dhe njohës i mirë i shkencës së filatelisë shqiptare dhe i shkencave të natyrës, ai ka arritur në dy prej librave të tij të gërshetojë së bashku shkencën e filatelisë me shkencën e biologjisë, me qëllimin e vetëm që të transmetojë te brezat e rinj njohuri mbi pasurinë e madhe që ka Shqipëria në florën dhe në faunën detare e tokësore, si dhe edukimin e tyre mbi mbrojtjen nga dëmtuesit e kësaj pasurie: florës dhe faunës detare e tokësore shqiptare.


Një drejtim tjetër i punës së tij studimore janë edhe studimet në fushën e shkencave filatelike dhe historike, sidomos në studimin dhe në njohjen e figurave patriotike të kombit shqiptar të paraqitura nëpërmjet pullës postare shqiptare, duke filluar nga Skënderbeu deri tek Nënë Tereza.


LIBRAT E BOTUAR PREJ TIJ JANË:  1. “Gjergj Kastrioti Skënderbeu në pullat shqiptare (1913–2017)” (shqip-anglisht), botuar në vitin 2018.


Në ekspozitat ndërkombëtare të librit filatelik është vlerësuar me 6 çmime (medalje), si më poshtë:


- Në ekspozitën “Italia 2018” është vlerësuar me medaljen VERMIL.


- Në ekspozitën “Cinisello Balsamo 2019”, Itali, është vlerësuar me medaljen VERMIL GRAND.


- Në ekspozitën “China 2019” është vlerësuar me medaljen SILVER.


- Në ekspozitën “Cinisello Balsamo 2020”, Itali, është vlerësuar me medaljen VERMIL GRAND.


- Në ekspozitën “Naposta 2020”, Gjermani, është vlerësuar me medaljen GROB VERMIL.


- Në ekspozitën “London 2022” është vlerësuar me medaljen VERMIL.


2. “Nënë Tereza në pullat shqiptare(shqip-anglisht), libër album,botuar në vitin 2018.


Në ekspozitat ndërkombëtare të librit filatelik është vlerësuar me 2 çmime (medalje), si më poshtë:


- Në ekspozitën në shkallë botërore “China 2019” është vlerësuar me medaljen SILVER.


- Në ekspozitën ndërkombëtare “Cinisello Balsamo 2019”, Itali, është vlerësuar me medaljen VERMIL.


3. “Arkeologjia në pullat shqiptare 1913–2018” (shqip-anglisht), botuar në vitin 2019.


Në ekspozitat ndërkombëtare të librit filatelik është vlerësuar me 3 çmime (medalje) në ekspozitat filatelike ndërkombëtare gjatë viteve 2019–2022.


- Në ekspozitën ndërkombëtare “Cinisello Balsamo 2019”, Itali, është vlerësuar me medaljen GRAND VERMIL.


- Në ekspozitën gjermane “Naposta 2020” është vlerësuar me medaljen GROB VERMIL.


- Në ekspozitën botërore “London 2022” është vlerësuar me medaljen LARGE SILVER.


4. “Flora dhe fauna detare në pullat shqiptare, 1913–2017(shqip-anglisht), libër album,botuar në vitin 2017.


Në ekspozitat ndërkombëtare të librit filatelik është vlerësuar me 3 çmime (medalje), si më poshtë:


- Në ekspozitën ndërkombëtare “Italia 2018” është vlerësuar me medaljen VERMIL.


- Në ekspozitën botërore “China 2019” është vlerësuar me medalje SILVER.


- Në ekspozitën ndërkombëtare “Cinisello Balsamo 2019”,Itali, është vlerësuar me VERMIL.


5. “Shpendët në pullat shqiptare 1913–2018(shqip-anglisht), libër album,botuar në vitin 2019.


Në ekspozitat ndërkombëtare të librit filatelik është vlerësuar me 2 çmime (medalje), si më poshtë:


- Në ekspozitën ndërkombëtare “Cinisello Balsamo 2020”,Itali, është vlerësuar me medaljen VERMIL.


- Në ekspozitën në shkallë botërore “London 2022” është vlerësuar me medaljen SILVER.


6. “Bibliografi - Gjergj Kastrioti Skënderbeu në veprat e autorëve shqiptarë (1480–2023)”, botuar në vitin 2023.


7. “Vitaminat dhe mineralet në fruta dhe perime”, botuar në vitin 2011, ribotuar në vitin 2023.


Hysen S. Dizdari është, gjithashtu, anëtar i:


- Shoqatës Filatelike Gjermane; dhe i


- Shoqatës Botërore të Autorëve dhe Gazetarëve në Filateli.

Lista e librave të autorit

Shfaq 1 - 9 nga 9 libra
Shfaq 1 - 9 nga 9 libra