Specials

Besim dhe Spiritualizëm There are 299 products.

per page
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Vepra Çështje të estetikës trajton tema dhe terma si karakteri qëllimor dhe Historik i artit, estetika Filozofi & Psikologjike, homo estheticus, raporti mes artit dhe të vërtetës, qëllimi estetik, situata estetike, pikëpamja estetike, arsyetimi, gjykimi, hulumtimi dhe distancimi estetik, çështja e relativizmit estetik, ajo e aktivizimit estetik,...

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  epër që ka për qëllim të vërë në pah në një rrafsh krahasimtar dallimet ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Federatës së Malajzisë në aspektet e formave të rregullimit kushtetues, juridik dhe shtetëror. Në fakt, autorja fokusohet në analizën e funksionimit të rishikimit gjyqësor në këto dy shtete duke vënë në pah efektivitetin e procedurave respektive të...

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Një libër, përmes të cilës vërejmë depërtim në një terren më të gjerë, duke vizatuar një linjë drejt një mjedisi shkencor të ri dhe të fuqishëm. Thyerja e kallëpeve të vjetra të studimit të artit islam në rrafshet Historike, sociologjike apo numerike, është një kërcim metodologjik i rëndësishëm dhe mjaft i guximshëm.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një përpjekje që studimet për periudhën osmane të vendosen në binarë të mirëfilltë, të bëhen studime pa paragjykime, siç ishte koha dhe bota. Synimi është të mënjanohen mitet dhe legjendat nga e vërteta Historike.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një studim mjaft serioz mbi dijetarin e madh Imam Maturidiu. Një vepër, e cila sjell edhe shumë informacione sa interesante aq edhe të nevojshme për çdo lexues.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Një studim i thellë dhe i hollësishëm i jetës dhe veprës së kolosit të kelamit/apologjetikës islame Imam Maturidiut. Vepra në hollësi diskuton jetën e Imam Maturidiut, paraqet themelet epistemologjike të mësimeve të tij dhe jep argumente të thukëta në lidhje me konceptin e monoteizmit, kozmologjisë, ontologjisë së universit dhe të ngjashme.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 400 Lekë In Stock

  Vepër që trajton njërën nga pikat më të nxehta që po diskutohen në dekadat e fundit në botën perëndimore dhe që duhet tu ndihmojë jo vetëm politik-bërësve, por të gjithë atyre që kanë dilema, në eliminimin e keqkuptimeve dhe paragjykimeve të tyre rreth Islamit. Një vepër që mund ti hapë rrugën mirëkuptimit, tolerancës dhe bashkëpunimit midis...

  1 400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Një ese për Europën, islamin dhe Historinë botërore, në të cilën autori shpalos mendimet e veta, duke shtruar pyetje domethënëse se çfarë kuptimesh kanë termat Perëndim dhe Lindje, a mundet që Historia e botës moderne të barazohet me Historinë e Europës, pse Europa është kontinent, ndërsa India dhe Azia Juglindore jo, megjithëse kjo e fundit është më e...

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Një libër mbi figurat shqiptare që bënë emër në Lindjen e Mesme gjatë shekujve XVI XX. Një listë e gjatë e emrave që lanë gjurmë të pashlyeshme jo vetëm në Historinë e Lindjes së Mesme, por edhe në Historinë shqiptare dhe më gjerë.

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Vëllimi i shtatë i ligjëratave të përfshira në librin Dyzet net autori na sjell ligjëratat e tij rreth ajeteve, duke filluar nga surja Mearixh e deri tek surja Tahrim, të cilat ligjërata karakterizohen me një gjuhë shumë të kuptueshme, por edhe të ilustruar më shumë shembuj nga përditshmëria jonë.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  400 Lekë In Stock

  Libër në të cilën autori trajton njërën nga mosmarrëveshjet më neuralgjike në teorinë islame bashkëkohore dhe jetën praktike të muslimanëve: mosmarrëveshjen rreth statusit dhe pranimit të gruas. Autori bën fjalë edhe për ndikimin e jashtëzakonshëm pozitiv që pati Kurani në ndryshimin e raportit ndaj gruas dhe statusin e saj.

  400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  500 Lekë In Stock

  Një vështrim mbi arsyen dhe racionalitetin, statusin dhe funksionin e tyre në qytetërimin perëndimor dhe në atë islam; një këndvështrim krahasues mes këtyre dy makro-botëkuptimesh. Një analizë mbi arsyen e udhëhequr nga racionalizmi modern, i cili ka tradhtuar natyrën e vet, duke prodhuar dije deduktive sasiore, të shkëputura nga mendimi moral.

  500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Milazim Krasniqit me sukses arrin të portretizojë fragmente të ndryshme të kohës shqiptare, të cilat kur bëhen bashkë, formojnë një tërësi të harmonizuar të subjekteve të ndryshme. Evoluimi artistik i autorit shënon një gamë të madhe të preokupimeve të tij, që shihet sidomos në këtë vëllim poetik, ku vazhdojnë ta shqetësojnë kujtimet, duke i risjellë...

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  200 Lekë In Stock

  Një studim monografik i shkëlqyer që synon të hedhë dritë mbi problemin shqiptar në Republikën Socialiste të Maqedonisë në harkun kohor 1966-1974, përkatësisht nga Mbledhja IV plenare e Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë, e cila u mbajt më 1 korrik 1966 në Brione e deri te miratimi i Kushtetutës së vitit 1974. Shumë dokumente që hedhin...

  200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Një rrëfim i gjatë fantastiko - shkencor, nga të rrallët në letërsinë shqipe për të rinjtë.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një vepër e rëndësishme që flet për thelbin e shkaqeve të tatëpjetës dhe ngecjes së civilizimit islam, por me shumë shembuj që janë udhërrëfyes që shpijnë në rindërtimin e këtij civilizimi dhe i cili bart mesazhin e lartë hyjnor, mesazh ky mbarëkombëtar dhe universal, i cili i dedikohet njerëzimit mbarë dhe që për bazë ka vëllazërinë, drejtësinë, paqen...

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  600 Lekë In Stock

  Një udhëzues për të ndihmuar në relativizimin, zbutjen e pse jo edhe zvogëlimin në minimum të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe armiqësive të jashtme ndërmjet partive politike, organizatave, lëvizjeve islame në një pjese të botës muslimane.

  600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Autori bën fjalë për një rend të ri në një botë të çmagjepsur, se a është e mundur një paqe e re botërore, për botën islame në grackën e përçarjes mendore, për përvojën e Turqisë me krizat humanitare, për ndryshimin e ekuilibrave në Lindjen e Mesme, për Turqinë e së ardhmes, por edhe për shumë segmente tjera, të cilat do të tërheqin vëmendjen e çdo lexuesi.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 400 Lekë In Stock

  Autori trajton temën sensitive të autentifikimit të haditheve, duke u fokusuar mbi kriteret e adoptuara nga hartuesit e përmbledhjeve kryesore për të argumentuar se përqendrimi mbi vazhdimësinë dhe saktësinë e zinxhirit të transmetuesve dhe jo mbi përmbajtjen tekstuale të hadithit, ka bërë që në to të jenë përfshirë hadithe të caktuara që ose bien...

  1 400 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Profesori i Filozofi & Psikologjisë Ajdën në këtë vepër përpiqet të bëjë një ri-interpretim të tërësisë së rezultateve kulturore - nga ëndrrat deri te feja, përmes Filozofi & Psikologjisë dhe moralit gjë që e ndryshon vetë kulturën duke i dhënë asaj fuqinë e vetë-reflektimit. Me zbatimin përmbledhës të kritikës së dyshimit demaskohet kuptimi i...

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Vepër që shërben si një hyrje e denjë në rrugën e njohjes edukative islame, veçanërisht në këto rrethana që i jeton krejt bota dhe të cilat e kanë mbërthyer Islamin, muslimanët dhe mendimin islam me shumë mëdyshje të errëta.

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  700 Lekë In Stock

  Një analizë e ixhtihadit dhe rolit fundamental që ai mund të luajë në sjelljen e një rilindjeje pozitive apo reforme të botës moderne muslimane. Autori konsideron se shartimi i zgjidhjeve të rrënjosura në të shkuarën me realitetet komplekse dhe unike të kohës sonë, e ka paralizuar gjallërinë e mendimit islam dhe se për ta ringritur atë nga shekujt e...

  700 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Një tekst origjinal për Shkupin e dikurshëm. Krahas bibliografisë ekzistuese, autori në rreshtat e këtij libri e ka inkuadruar edhe traditën shekullore gojore në lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur në qytetin e Shkupit. Autori ka përfshirë aspekte të jetës shoqërore në qytetin e Shkupit, duke filluar nga lashtësia e deri në periudhën kur ai ka jetuar dhe...

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Vepra Dija në Filozofi & Psikologjinë e vonë islame: Mulla Sadra mbi ekzistencën, intelektin dhe intuitën, e Ibrahim Kallën-it, paraqet një inkursion mbresëlënës në botën epistemologjike të Mulla Sadrës; një punim ku shkoqitet mjaft vyer koncepti i dijes dhe rrugëve që shpien drejt të vërtetës; ku hapet universi i këtij teozofi, teologu dhe...

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Një libër i veçantë për golgotën e shqiptarëve të Maqedonisë në periudhën 1981-2021. Çfarë në fakt u ndodhi shqiptarëve në harkun kohor prej 40 vjetëve. Si e përjetuan pluralizmin, konfliktin e vitit 2001 dhe ajo që pasoi pas këtij konflikti. Autori, si askush tjetër, bën përpjekje për të arritur deri te e vërteta. Po cila është e vërteta? Secili që do ta...

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 300 Lekë In Stock

  Një libër me interes letrar që si zhanër i ka munguar literaturës shqipe. Kujtimet e fëmijërisë së Rexhep Mitrovicës lexohen me kënaqësi të veçantë. Rexhep Mitrovica ka stil të lehtë dhe është mjeshtër narracioni. Madje në këtë pikë, ai është i pakrahasueshëm me shkrimtarët shqiptarë të traditës.

  2 300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 300 Lekë In Stock

  Keni në duar një Sekret të Madh… Zbuloje

  1 300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 300 Lekë In Stock

  1 300 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  900 Lekë In Stock

  Ky libër është një deklaratë e hapur lufte kundër sëmundjeve binjake të liberalizimit dhe modernitetit politik perëndimor. Dugin u bën thirrje banorëve të Tokëzemrës që të sulmojnë në mënyrë të pamëshirshme në të gjitha frontet teorike dhe praktike, elitat globale të viseve bregdetare, të cilat përpiqen të imponojnë idealet e tyre perverse, antinjerëzore,...

  900 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Libri i Enokut konsiderohet të jetë shkruar nga Enoku, profesi që i përket brezit të shtatë pas Adamit. Konsiderohet si një libër apokrif, si dhe pjesë e Pseudepigraphas (fjalë për fjalë do të thotë “i atribuar në mënyrë të rreme” është një koleksion veprash që supozohet se janë shkruar nga një personazh biblik), megjithëse nuk është pjesë e Apokrifës...

  1 200 Lekë
  In Stock
Showing 257 - 288 of 299 items